Conceptverslag externe evaluatie subsidieprocedure Maatschappelijke Agenda 2021

De MAG is een proces in ontwikkeling. Het vervolg ontwikkelen we met elkaar door, want de MAG is van ons allemaal. De afgelopen weken is er daarom op verschillende manieren input opgehaald over hoe u en de andere partners de subsidieprocedure MAG 2021 hebben ervaren. Er is ruimschoots gehoor gegeven aan de oproep om met ons mee te denken:

  • Op 9 en 11 maart zijn er twee online bijeenkomsten georganiseerd, waar in het totaal 34 partners bij aanwezig waren.
  • De online enquête, waar dezelfde vragen gesteld werden als in de bijeenkomsten, is daarnaast nog eens 20 keer ingevuld.

Alle suggesties, opmerkingen en positief kritische vragen helpen ons het vervolg beter, slimmer en handiger in te richten. Dank daarvoor, want alleen samen bouwen we aan het Katwijk van morgen.

Van de bijeenkomsten en uitkomsten van de online enquête is een conceptverslag gemaakt. De link naar het conceptverslag vindt u onderaan dit bericht. Heeft u nog aanvullingen op het conceptverslag? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar detoekomstvan@katwijk.nl. Bij voorkeur voor 26 april. Naast het ophalen van uw ervaringen, is ook met de collega’s van de gemeente het subsidieproces geëvalueerd.  De input vanuit beide evaluaties leidt tot een definitieve evaluatie van de subsidieprocedure van de MAG 2021 op basis waarvan conclusies worden getrokken en verbeteringen in het proces worden aangebracht. Uiteraard wordt u ook van de definitieve uitkomsten op de hoogte gesteld.

Vervolg MAG 2022

Net als voor de partners is ook voor de gemeente dit proces nieuw geweest. Om de vervolgopdrachten 2022 uit te kunnen zetten, hebben we meer tijd nodig om bepaalde juridische en financiële zaken goed uit te zoeken. Hiermee willen we voorkomen dat we procedures tussentijds moeten wijzigen. Hoe het vervolg eruit komt te zien, kunnen we op dit moment dus helaas nog niet zeggen. We hopen u hier op korte termijn helderheid over te kunnen geven. We begrijpen dat deze vertraging vervelend is, zeker voor organisaties die verplichtingen hebben, en we werken hard aan een snelle én goede oplossing.

Bekijk het conceptverslag (pdf, 681 KB)