Opdrachten 2022

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven op de opdrachten voor 2022. U kunt nog wel inzien welke opdrachten er zijn voor 2022. Klik op de opdracht om het bijbehorende document te bekijken. Wilt u weten welke partners subsidie op deze opdracht hebben gekregen in 2022? Dit overzicht vindt u hieronder, onder iedere opdracht.

Bekijk hier de subsidieregeling 2022 (pdf, 149 KB)

Bekijk de opdracht. (pdf, 81 KB)

 • St. Openbare bibliotheek Katwijk
  De bibliotheek programmeert een breed, samenhangend en op wijkniveau afgestemd aanbod voor jong en oud. Dit doe zijn om het lezen, leren, informeren, participeren w.o. ‘21e eeuwse vaardigheden’ en culturelebeleving te bevorderen door bijvoorbeeld: cursussen, workshops, lezingen, concerten, kindercolleges, schrijfwedstrijden en debatten.
 • St. Kattuk.nl
  Kattuk.nl zet diverse uitingen van kunst en cultuur in om talentontwikkeling en andere maatschappelijke doelstellingen te behalen voor verschillende doelgroepen van jongeren tot 34 jaar. De activiteiten bestaan onder andere uit het met jonge vrijwilligers (mede)organiseren van culturele workshops, activiteiten, presentatiemoment en evenementen. Zowel offline als online op de websites Kattuk.nl, Kattuk.fm en IkToonKatwijk.nl.
   
 • Valkenburgs Harmonie
  Valkenburgs Harmonie biedt muziekeducatie en talentontwikkeling voor jeugdleden en leerlingen van lokale basisscholen. Dit komt tot uiting in een opleidingsprogramma in samenwerking met diverse organisaties. Activiteiten zijn onder andere: muzikale vorming, muzieklessen, orkest en repetities. 
   
 • Chr. Muziekvereniging UNI
  Chr. Muziekvereniging UNI verzorgt algemene muzikale vorming en blokfluitklassen als eerste kennismaking met muziek. Dit alles gevolgd door een gediplomeerde opleiding op blaas en slaginstrumenten op basis van het HaFaBra-diploma. 
   
 • Interkerkelijk koor Voice of Joy
  Voice of Joy is een gemengd koor voor leden tussen de tussen de 18 en 59 jaar oud. Het repetoire bestaat uit onder andere: vlotte gospels, rustige ballads, opwekkingsnummers, Taizé liederen en  uitstappen naar het musical of poprepertoire.
   
 • Flora Band
  Flora Band draagt bij aan kunstzinnige en culturele ontwikkeling (voornamelijk voor de jeugd) door middel van een opleidingsplan. Dit doen zij onder andere door het verzorgen van AMV-lessen met doorstroom naar individuele muzieklessen. 
   
 • Harmonie Katwijk
  Activiteiten van Harmonie Katwijk  zijn onder andere: muzieklessen, orkesten, repetities, concerten en optredens. Er is voor 2022 extra ingezet op het intensiviseren van het opleidingsplan voor de jeugd. 
   
 • Chr. Muziekvereniging DVS
  DVS draagt bij aan het ontwikkelen van muzikale vorming en discipline bij de jeugd en ouderen. Naast het opleidingsplan bestaan de activiteiten uit het deelnemen aan en organiseren van muziekconcerten, muziekfeesten en concoursen. 
   
 • Kinderkoor ZEP
  ZEP is een kinderkoor voor jongens en meisjes tussen de 7 en 13 jaar oud. De activiteiten bestaan uit onder andere uit het organiseren van repetities en concerten vanuit een breed repertoire. 
   
 • Toneelvereniging Mimieks Theater
  Mimiek's Theater biedt  diverse theateractiviteiten , waardoor een bijdrage wordt geleverd o.a. talentontwikkeling en tegengaan van eenzaamheid. De activiteiten bestaan uit onder andere het opleiden van 'jeugdige' toneelspelers, het organiseren van theaterworkshops voor jeugd, jongeren en volwassenen, en het repeteren, organiseren en produceren van diverse theaterproducties. 
   
 • JVC De Schuit
  De Schuit draagt bij aan de ontwikkeling van een breed cultureel aanbod, ontwikkeld voor en door jongeren vanuit een ontmoetingsfunctie. Activiteiten zijn onder andere: het organiseren van open podia voor lokaal talent, het organiseren van culturele evenementen, het bieden van specifieke culturele workshops, het bieden van thema-avonden, en het faciliteren van culturele ideeën die bij jongeren zelf vandaan komen. 
   
 • Katwijks Chr. Mannenkoor Jubilate
  Jubilate is een mannenkoor voor alle leeftijden. De activiteiten bestaan uit onder andere uit het organiseren van repetities en concerten vanuit een breed repertoire.
   
 • St. Volksuniversiteit K&O Katwijk
  K&O organiseert diverse culturele activiteiten voor een brede doelgroep. De activiteiten bestaan onder andere uit het organiseren van concerten (klassiek en folk), jeugdtheater en het organiseren van reizen met de Uit-de-Kunstbus naar musea, theaterproducties en concerten in de grote steden. 

Bekijk de opdracht. (pdf, 74 KB)

 • St. Kwadraad
  Kwadraad voert 4 opdrachten uit:
  - Steunouders bieden kinderen een of twee dagdelen per week een gastvrij thuis en geven zo een steuntje in de rug aan ouders die wat extra hulp kunnen gebruiken.
  - Laagdrempelige opvoedondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin.
  - Ouderschap Blijft is een vorm van omgangsbemiddeling en -begeleiding voor kinderen van nul tot twaalf jaar en hun scheidende of gescheiden ouders, waarbij omgang met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt. De oorzaak hiervan ligt in (chronische) conflicten tussen de ouders.
  - Kwadraad faciliteert en organiseert, in samenwerking met het Wijkteam van de gemeente Katwijk, het echtscheidingsspreekuur.

Bekijk de opdracht. (pdf, 77 KB)

 • TTV Rijnsoever
  TTV Rijnsoever organiseert tafeltennisactiviteiten voor diverse doelgroepen: minder validen, jeugd, medioren en senioren en stimuleert de doelgroepen hieraan deel te nemen.
   
 • Katwijkse Reddingsbrigade
  De Katwijkse Reddingsbrigade verzorgt zwemlessen voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar, waarmee zo veel mogelijk kinderen in staat worden gesteld zichzelf en anderen zwemmend te redden. Ook worden deze jonge mensen opgeleid als vrijwilliger en voorbereid op het uitvoeren van veiligheidstaken op het Katwijkse strand. De doelgroep wordt gestiuleerd om aan de activiteiten deel te nemen. 
   
 • S&R
  S&R organiseert diverse welzijns- en recreatieactiviteiten om mensen met een verstandelijke beperking ook te laten deelnemen aan de maatschappij. Hierbij zijn sport en bewegen zowel een doel als een middel. Zwemmen en rolstoeldansen worden door S&R zelf georganiseerd. Voor de andere  sportactiviteiten wordt veelal aansluiting gezocht bij reguliere sportverenigingen. De recreatie-activiteiten worden door S&R zelf georganiseerd.  De doelgroep wordt gestiuleerd om aan de activiteiten deel te nemen 
   
 • Grasshoppers
  Basketball verening de Grasshoppers organiseert diverse activeiteiten (o.a. 3x3 basketball, walking clinics en basketball clinics) voor diverse doelgroepen en stimuleert deze doelgroepen om aan hieraan deel te nemen. Daarnaast wordt er ook ingezet op het versterken van de eigen vereniging.
   
 • RVV Volleybalvereniging
  De Rijnwijker Volleybal Verening zet zich in om het aanbod van sportieve activiteiten uit te breiden met activiteiten als bijvoorbeeld De Speeltuin, Multiskills en Kom in beweging. Daarnaast heeft de vereniging de ambitie om een maatschappelijke partner te zijn en zet hiervoor budget opzij voor het opleiden van vrijwilligers.
   
 • SKR
  Sportvereniging Katwijk Rijn (SKR) biedt gymnastiekactiviteiten voor alle leeftijden en stimuleert de doelgroep hieraan deel te nemen. De gymnastiekactiviteiten zijn laagdrempelig en daardoor voor een grote doelgroep toegankelijk. Ook jongens en meisjes met een verstandelijke beperking kunnen terecht bij SKR.
   
 • KLTV
  Bij KLTV kan iedereen terecht voor tennis en padel. Er worden diverse tennisactiviteiten en evenementen georganiseerd voor de jeugd, medioren, senioren en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. KLTV stimuleert de doelgroep hieraan mee te doen.
   
 • Zwem- en Poloclub Katwijk
  Iedereen kan deelnemen aan de zwemactiviteiten van Zwem- en Poloclub Katwijk. Ook jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn bij de zwemclub van harte welkom. De activiteiten voor deze doelgroep zullen verder worden uitgebreid, onder andere door het opzetten van een G-competitie. De doelgroep wordt gestiuleerd om aan de activiteiten deel te nemen.
   
 • Badmintonver. De Valken
  Bij badmintonvereniging De Valken kunnen jong en oud terecht om badminton te beoefenen. De doelgroep wordt gestimuleerd om deel te nemen. 
   
 • Welzijnskwartier
  Het Welzijnskwartier Katwijk werkt aan een Vitale Gemeente. Dit doen zij door middel van het organiseren van lokale sport- en bewegingsactiviteiten voor alle inwoners. Focus hierbij ligt op mensen in een kwetsbare positie, inactieve inwoners en inwoners met een beweegachterstand. Met een brede en positieve blik en een gezamelijke aanpak wordt ingezet op gezondheidsbevordering en leefstijlaanpassingen.

Bekijk de opdracht. (pdf, 78 KB)

 • St. Haspadie
  De inloophuizen van St. Haspadie op 2 verschillende locaties in Katwijk hebben een functie in het doorbreken van sociaal isolement en het verkomen van vereenzaming van mensen die hulp behoeven.

 • Buurtvereniging Bestevaer
  Bestevaer biedt laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden aan voor de bewoners uit de Piet Heinstraat, Trompstraat, Karel Doormanstraat, Evertsenstraat (gedeelte) en Witte de Withstraat (gedeelte).

 • St. Sport en Recreatie Gehandicapten
  S&R stimuleert meedoen aan de samenleving door recreatieve activteiten te organiseren voor mensen met een verstandelijke- en/of meervoudige beperking.

 • St. Veteranen
  St. Veteranen biedt preventieve activiteiten en nuldelijnsondersteuning aan voor militaire veteranen en iedereen die een uniform draagt. 

 • Algemene Ouderen Bond Katwijk
  Organiseren van laagdrempelige activiteiten voor 55+ waarbij ontmoeting centraal staat en ingezet wordt om eenzaamheid te voorkomen.

 • Chr. Soc. De Boemerang
  Chr. Soc. De Boemerang organiseert laagdrempelige activiteiten die gericht zijn op het versterken van de sociale cohesie in  de wijk.

 • St. Katrijn
  St. KatRijn biedt diverse activiteiten aan voor ouderen vanaf 55 jaar, veelal met het doel eenzaamheid tegen te gaan.

 • Wijkvereniging NNO
  Bij Wijkvereniging NNO worden de reguliere activiteiten op wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse basis uitgevoerd. De wekelijkse activiteiten die georganiseerd worden zijn onder andere: linedancing en conditietraining voor dames van 55+. Jaarlijks wordt er onder andere een fietsdriedaagse georganiseerd. Het gebouw van de wijkvereniging wordt ook veel gebruikt door andere organisaties.

 • St. Welzijn&Zorg Doven
  WeZoDo biedt activiteiten, cursussen en ontmoeting aan voor mensen met een auditieve beperking zodat zij kunnen meedoen.

Bekijk de opdracht. (pdf, 98 KB)

 • St. Grip op de Knip
  Grip op de knip biedt ondersteuning aan inwoners van Katwijk bij (dreigende) geldzorgen, zodat zij zichzelf weer kunnen redden in de maatschappij en kunnen meedoen. Vrijwillige schuldmaatjes bieden laagdrempelige, individuele ondersteuning bij mensen thuis.

Bekijk de opdracht. (pdf, 87 KB)

 • St. De Katwijkse Zeeverkenners
  Bij de Katwijkse Zeeverkenners kunnen kinderen en jongeren uit Katwijk met verschillende achtergronden op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd besteden in de natuur en op het water.  Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om van alles te ontdekken en te leren.  

 • St. Kattuk.nl
  Kattuk.nl biedt o.a. een onlineplatform waar jongeren ervaringen kunnen delen, advies kunnen inwinnen en hun mening kunnen geven. Er wordt gevraagd en ongevraagd laagdrempelig  jongereninformatie aangeboden en doorverwezen naar jongerenwerk, hulpverlening en andere relevante organisaties . Daarnaast ook publicaties, debatten en activiteiten ter bevordering van (politieke) jeugdparticipatie, voorlichtings- en preventieactiviteiten en vrijwilligers- en stageplaatsen voor (kwetsbare) Katwijkse jongeren.

 • Katwijkse Reddingsbrigade
  De Katwijkse Reddingsbrigade verzorgt zwemlessen voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar, waarmee zo veel mogelijk kinderen in staat worden gesteld zichzelf en anderen zwemmend te redden. Ook worden deze jonge mensen opgeleid en voorbereid op het uitvoeren van veiligheidstaken op het Katwijkse strand.

 • De Zintuigenfabriek
  De Zintuigfabriek is een creatief centrum waar jongeren zich kunnen ontwikkelen. De jongeren worden begeleid door een groep jonge, creatieve ondernemers en vrijwilligers met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar. De focus ligt op het stimuleren, coachen en motiveren van jongeren waardoor jongeren aan de slag kunnen met hun passie, ondersteund door een sociaal netwerk. 

 • HGJV
  Het Hervormd Gereformeerd Jeugd Verband (HGJV) organiseert activiteiten voor jongeren (met en zonder beperking) tussen de 4 en 23 jaar. Het gaat hier om wekelijkse activiteiten(clubs) met een combinatie van bezinning en ontspanning in de vorm van sport en spel. Naast de wekelijkse clubs worden ook diverse jaarlijkse activiteiten georganiseerd. 

 • JVC De Schuit
  Het werk van De Schuit is hoofdzakelijk cultureel van aard en bestaat voor het grootste gedeelte uit het aanbieden van culturele en muzikale activiteiten voor en door jongeren.
  JVC is een leerwerkplaats voor Katwijkse jeugd en jongeren. Binnen de organisatie van De Schuit is talent op diverse manieren te ontwikkelen. 

 • Chr. Soc. De Boemerang
  Chr. Soc. De Boemerang organiseert laagdrempelige activiteiten voor jeugd en jongeren die gericht zijn op het versterken van de sociale cohesie in de wijk.

 • T.C. Treffers
  De Treffers is een jeugdgroep die laagdrempelige wekelijkse activiteiten biedt aan jongeren tussen 12 en 16 jaar waarbij ontspanning, educatie en/of talentontwikkeling centraal staan. Iedereen binnen de leeftijdscatogorie is welkom ongeacht geloof, ras, levensovertuiging of eventuele (lichamelijke) beperkingen.

 • St. Gereformeerde Jeugdclubs
  Stichting Gereformeerde Jeugdclubs organiseerdt knutsel- spel en doeactiviteiten voor de jeugd in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.  Er wordt een plek geboden om sociale vaardigheden te versterken, waarden en normen aan te leren en kennis te maken met andere culturen. De stichting heeft een christelijke inslag, maar iedereen tussen de 6 en 12 jaar is van harte welkom.

 • Hervormde gemeente Katwijk a/d Rijn
  De club van Hervormde gemeente katwijk a/d Rijn heeft een christelijke identiteit en een laagdrempelige functie waardoor kinderen niet alleen van de bestaande leden, maar ook kinderen uit de wijk hun weg hebben gevonden. De avonden zijn voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar toegankelijk en hebben vooral een karakter van ontspanning, ontmoeting en talentontwikkeling.

 • St. Jeugdwerk Hoornes/Rijnsoever 'De Meerpaal'
  St Jeugdwerk De Meerpaal biedt de jeugd uit de Hoornes/Rijnsoever in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar een plek waar ze elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten en kunnen verblijven. In de ontmoetingsruimte zijn spellen beschikbaar, zoals spelcomputers, een dartbord, snooker/biljart- en tafeltennistafels.

 • St. Scum
  SCUM biedt jongeren een plek voor zinvolle vrijetijdsbesteding. SCUM ondersteunt jongeren om op een veilige en laagdrempelige manier nieuwe vaardigheden te leren. Het streven is jongeren te stimuleren de beste versie van zichzelf te worden en participatie van jongeren aan de samenleving te bevorderen.

 • Welzijnskwartier
  Welzijnskwartier biedt laagdrempelige basisvoorzieningen aan, waarmee zij jongeren in hun vrije tijd  begeleiden naar volwassenheid. De stap van afhankelijkheid naar zelfstandigheid is voor jongeren lastig. Door de inzet van professionele sociaal werkers met expertise jongeren, krijgen deze jongeren meer zelfregie en toekomstperspectief. 

Bekijk de opdracht. (pdf, 96 KB)

 • St. openbare Bibliotheek Katwijk
  Het plan draagt bij aan de 5 kerntaken voor Bibliotheken vanuit de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB). Bestaande uit:
  1. Ter beschikking stellen van informatie
  2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
  3. Bevorderen van lezen; het laten kennismaken met literatuur
  4. Organiseren van ontmoeting en debat
  5. Laten kennis maken met kunst en cultuur.
  Activiteiten bestaan onder andere uit:
  1. Openstelling voor publiek van vier vestigingen in Katwijk
  2. Een digitale bibliotheekvoorziening voor zoeken naar literatuur/lectuur en het reserveren daarvan, het downloaden van e-Books en andere e-content
  3. Boekstart en Boekstart in de Kinderopvang en de Bibliotheek opschool voor leesbevordering in het voorschoolse en het basisonderwijs
  4. Een digiTaalhuis voor iedereen die de taalof basisvaardigheden moet leren. 
   
 • St. Volksuniversiteit K&O
  K&O draagt bij aan basisvaardigheden en educatie door het bieden van talen-, creatieve en algemeen vormende cursussen voor een brede doelgroep. 

Bekijk de opdracht. (pdf, 70 KB)

 • St. Haspadie
  De inwoners die Haspadie bereikt hebben vaak geen netwerk om zich heen. Haspadie geeft invulling aan het organiseren van informele zorg en ondersteuning om hen heen.
   
 • St. Inloophuis Scarabee
  Inloophuis Scarabee verleent informele psychosociale hulp aan mensen die te maken hebben (gehad) met kanker. Het inloophuis bevindt zich in Leiden maar er worden momenteel afspraken gemaakt om een ruimte in Katwijk als inlooplocatie in gebruik te nemen. 
   
 • St. Welzijnskwartier
  Het Welzijnskwartier is aanjager, regisseur en uitvoerder van burenhulp in Katwijk en voert - vanuit diverse MAG opdrachten - activiteiten uit die hiermee samenhangen en elkaar versterken.

Bekijk de opdracht. (pdf, 97 KB)

 • St. Welzijnskwartier
  Welzijnskwartier werkt op verschillende manieren samen met inwoners en partners aan een gezonde leefstijl van de inwoners in Katwijk zoals JOGG en het Sportakkoord. Door samenwerking met zorgpartners ontstaan er meer verbindingen tussen het medische en sociale domein. Dit project is gericht op mensen met niet medische problemen die in het medisch circuit zijn beland. Zij worden doorverwezen naar Welzijn, Bewegen of Cultuur op Recept. Zo wordt zwaardere zorg voorkomen.

Bekijk de opdracht. (pdf, 89 KB)

 • St. Lumen Holland Rijnland
  St. Lumen Holland-Rijnland biedt herstelgerichte activiteiten, die participatie en acceptatie van mensen met psychische kwetsbaarheid, verslavingsproblematiek en of psychosociale problematiek bevorderen. Zij doen dit onder meer door de inzet van ervaringsdeskundigheid.
   
 • St. De Brug
  De Brug biedt een laagdrempelige inloopfunctie voor inwoners die kampen met verslavings- en psychiatrische problematiek, ze organiseren activiteiten om deze groep te bereiken en vervolgens toe te leiden naar zorg en ondersteuning. Daarnaast dragen ze met hun activiteiten bij aan het versterken van de gezondheid van deze kwetsbare groep (dagstructuur, gezonde maaltijden). 
   
 • St. iDb
  St. Idb draagt bij aan het  verminderen van discriminatie en uitsluiting op basis van bijv. herkomst of seksuele voorkeur. IDB biedt op verzoek voorlichting en handelingsperspectief aan jongeren en volwassenen over hoe om te gaan met dit soort situaties. 
   
 • St. Kocon
  De preventie- en handhavingsactiviteiten van Kocon richten zich op het integraal voorkomen en terugdringen van risicovol gedrag en problematische verslavingen (veiligheid, alcohol, roken, soft- en harddrugs, schermgebruik, over- en ondergewicht). Daarnaast richten de activiteiten van Kocon zich op maatschappelijke opvang & herstel en het voorkomen van terugval in problematische verslavingen en criminaliteit, het terugdringen van overlast en het behouden en bevorderen van de Sociale veiligheid in de gemeente Katwijk.