Beoordeling

Aanvraag Uitbetaling Verantwoording

 

De aanvraag wordt beoordeeld door de beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit: twee beleidsmedewerkers van cluster beleid sociaal leefbaarheid en de voorzitter is van team Inkoop. Zij beoordelen de aanvragen eerst individueel. Daarna hebben zij overleg en komen dan tot een gezamenlijk standpunt.

 

Uw aanvraag wordt op de volgende punten beoordeeld:

 • Hoe dragen de activiteiten bij aan het doel?: 50 punten
 • Hoe dragen de activiteiten bij aan de randvoorwaarden?: 30 punten
 • Worden de activiteiten dichtbij inwoners georganiseerd: 20 punten
 • Totaal 100 punten

 

Extra punten worden toegekend als blijkt dat:

 • De doelgroep goed bereikt wordt.
 • Er wordt samengewerkt met relevante partners.
 • Er synergie (samenwerkingsvoordeel) en integraliteit in het plan is.
 • Het te verwachten resultaat concreet beschreven is.

 

Uit deze beoordeling volgt het aantal punten dat een aanvraag heeft gekregen:

 • Uitstekend = 100% aantal punten
 • Goed = 80% aantal punten
 • Voldoende = 60% aantal punten
 • Matig = 40% aantal punten
 • Onvoldoende = aanvraag geweigerd

 

Op basis van deze punten worden de aanvragen gerangschikt door de beoordelingscommissie en geven zij een advies aan het college.

 

Het budget en de inschrijvingen worden per opdracht bekeken. Er zijn twee mogelijkheden:

 • A Het totaalbedrag van de aanvragen binnen de opdracht blijft onder het bedrag dat daarvoor beschikbaar is.
 • B Het totaalbedrag overschrijdt het bedrag. Op basis van een (inhoudelijke) toets aan de gunningscriteria wordt besloten wie het budget krijgt.

 

College besluit uiterlijk 1 november of de subsidie wordt toegekend.