Uitbetaling

Aanvraag Beoordeling Verantwoording

 

Subsidie verleent door middel van beschikking.

  • A. In principe krijgt iedereen een voorschot.
  • B. Onder € 5.000 kan het college besluiten tot directe vaststelling en uitbetaling