Informatie- bijeenkomsten MAG

In de periode tussen 5 en 10 april is er een viertal informatiebijeenkomsten gehouden voor subsidiepartners met een subsidie boven de 5000 euro. Op elke bijeenkomst is de maatschappelijke agenda toegelicht aan de hand van een presentatie, welke is toegevoegd.

De opgaves uit de Maatschappelijke Agenda zijn besproken. Aan de wand hingen posters met daarop de opgave en bijbehorende indicatoren. De aanwezige organisaties en verenigingen werd gevraagd om te bekijken en bespreken aan welke opgaves hun activiteiten op dit moment bijdragen. Hierdoor ontstond ontmoeting tussen de organisaties en verenigingen die aanwezig waren, en ze konden hun eigen situatie bespreken met de aanwezige ambtenaren. Hierna werden de opmerkingen, vragen en zorgen besproken.

Vraagstukken die besproken zijn, gingen over de effectmeting en de indicatoren. Daarnaast waren er vragen over de aanvraagprocedure in de toekomst en de benodigde inzet. Hierbij zijn zorgen uitgesproken over de administratieve lasten. Ook zijn zorgen besproken over continuïteit van de organisaties. De partners worden de komende periode begeleid bij de nieuwe werkwijze. Hiervoor gaan we aan de slag met een aantal Koplopers om zo input voor het nieuwe werkproces op te kunnen halen. Een aantal aanwezige organisaties heeft zich opgegeven als Koploper.

Bekijk de presentatie (ppt, 3,25 MB)

Gestelde vragen tijdens de informatiebijeenkomsten Maatschappelijke Agenda april 2019

Naar het overzicht