€ 1.500 voor een nieuw idee (challenges)

Goede innovatieve ideeën worden beloond in de gemeente Katwijk. Dankzij het sportakkoord ‘Katwijk beweegt’. 

Lees meer

Voortgangsrapportage

De gemeenteraad van Katwijk is door het college van Burgemeester en Wethouders geïnformeerd over de voortgang van de Maatschappelijke Agenda (MAG). In deze voortgangsrapportage MAG  worden nieuwe cijfers gepresenteerd die iets zeggen over of de doelen van de MAG worden bereikt. Ook wordt een beeld geschetst over de uitvoering van de MAG-opdrachten door de maatschappelijke partners. Verder wordt per opgave beschreven of de doelen van de MAG kunnen worden behaald en of daar aanvullende actie op nodig is. Omdat de voortgangsrapportage een lijvig rapport is, is er een visualisatie gemaakt van de belangrijkste uitkomsten.

Lees meer (pdf, 277 KB)

De Maatschappelijke Agenda

Hier vindt u alles over subsidie, de opdrachten, randvoorwaarden en meer

Lees meer