Lokaal sportakkoord

In navolging op het Nationaal Sportakkoord en de Maatschappelijke Agenda (MAG) van Katwijk is het Katwijks Sportakkoord ontwikkeld. Met dit Katwijks Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen in Katwijk nu en in de toekomst met plezier aan sport en bewegen kan deelnemen. Door sport als doel en middel in te zetten wil de gemeente Katwijk samen met een groot aantal partijen maatschappelijke effecten realiseren, die aansluiten hoofdopgaves uit de MAG. De handtekeningen onder dit Sportakkoord vormen de eerste stap om samen in actie te komen om maatschappelijke effecten te bereiken. Samen zijn belangrijke ambities, experimenten en challenges benoemd, waar Katwijk met energie en overtuiging voor gaat. Wat we doen is niet allemaal nieuw, maar de uitvoering en de werkwijze wel.

Bekijk het sportakkoord