Onderwijs

  • De Katwijkse Onderwijsagenda

    Hoe ziet het ideale onderwijs in Katwijk eruit? Met de Katwijkse Onderwijsagenda zorgen we voor passend en eigentijds onderwijs voor ieder kind.

  • Nationaal Progamma Onderwijs

    Het Rijk heeft een uitkering toegekend: Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hiermee kunnen we activiteiten ondernemen om de onderwijsvertragingen bij kinderen door corona te verhelpen.

  • Subsidie schoolontbijt en -lunch

    Scholen kunnen een aanvraag indienen om geld aan te vragen voor de aanschaf van ontbijt- en lunchproducten voor kinderen die het niet breed hebben thuis.