Subsidieaanvraag

Vanaf 17 juni kunt u subsidie voor 2022 aanvragen voor uw bijdrage aan het realiseren van de doelen en beoogde effecten van de Maatschappelijke Agenda . U kunt inschrijven op 10 opdrachten; dit zijn de opdrachten die voor 1 jaar worden uitgezet.

Op 7 juni heeft het college de subsidieregeling MAG 2022 (pdf, 149 KB) vastgesteld. Leest u de subsidieregeling goed, want hierin staat duidelijk hoeveel geld de gemeente per opdracht maximaal beschikbaar stelt (subsidieplafond) en over hoeveel partijen de subsidie verstrekt kan worden. Daarnaast worden in de subsidieregeling duidelijk de spelregels uitgelegd en geeft de gemeente aan waar het plan van aanpak in ieder geval aan moet voldoen. Bekijk hier de subsidieregeling in eenvoudig taalgebruik (pdf, 125 KB).

U kunt inschrijven op 10 opdrachten

De meerjarige opdrachten lopen door en bij de opdrachten met een optie tot verlenging met één jaar is er voor gekozen deze te verlengen.  U hoeft in dat geval geen aanvraag te doen.

Corona maakte het ons allemaal niet makkelijk. Daarom maken we het aanvragen van subsidie bij deze subsidieronde zo makkelijk mogelijk. Als u inschrijft voor een opdracht mag u het plan van aanpak van vorig jaar als basis gebruiken. En vult u aan wat u meer of anders gaat doen volgend jaar. Let wel op: dit is geen garantie dat u ook subsidie krijgt. Ook nieuwe plannen zijn welkom en ieder plan wordt beoordeeld op de punten die in de subsidieregeling zijn vastgesteld.

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

Verzamel voor u de aanvraag start eerst alle stukken die u nodig hebt. Dit zijn:

Doet u een aanvraag voor meer dan € 100.000,-? Dan moet u extra documenten toevoegen.

  • een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen;
  • een kopie van een geldige verzekeringspolis beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
  • een kopie van een geldig certificaat voor kwaliteitsmanagement of een gelijkwaardig bewijsmiddel.

Vraagt u subsidie aan voor een activiteit die ook commercieel wordt gedaan? Voeg dan ook het volgende toe:

  • Een de-minimisverklaring
  • De stand van de egalisatiereserve