Subsidie aanvraag

In de subsidieregeling (pdf, 0,94 MB) staan de regels waar subsidieaanvragen aan moeten voldoen en hoe het subsidieproces eruit ziet (hoe en waaraan uw aanvraag beoordeeld wordt). Omdat dit een juridisch document is en daarom niet altijd even prettig leesbaar, is een eenvoudiger versie gemaakt. Hieronder vindt u stap voor stap de regels van het aanvragen en het beoordelen van een subsidie.  

Beoordeling Uitbetaling Verantwoording

 

U kunt op 13 opdrachten inschrijven. Het resultaat dat bereikt wordt, telt bij het verstrekken van de subsidie. Niet meer welke activiteiten u daarvoor verricht.

 

Verzamel voor u uw aanvraag doet de zaken die hieronder beschreven worden. Dit heeft u nodig voor de aanvraag. Maak als eerste een plan. Hierin moet staan hoe u het doel dat de gemeente met de opdracht heeft, wilt bereiken. Er is een voorbeeld-plan beschikbaar.

 

Belangrijke randvoorwaarden om in het plan mee te nemen zijn:

  • Samenwerking
  • Eenzaamheid
  • Sociale acceptatie
  • Toegankelijkheid

 

Per opdracht is er een maximaal bedrag beschikbaar. Dit noemen wij een subsidieplafond. Als er voor een opdracht meer geld wordt gevraagd dan er beschikbaar is, beslist het college op basis van een (inhoudelijke) toets aan de gunningscriteria wie het budget krijgt.

 

Voeg naast het plan ook een begroting van de activiteiten toe aan de aanvraag.

 

Vraagt u subsidie aan voor meer dan een jaar? (dit kan alleen bij de opdrachten waar dat ook mogelijk is) Voeg dan extra de volgende documenten van uw organisatie toe:

  1. De oprichtingsakte.
  2. De statuten.
  3. Het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van voorgaand jaar.

 

Iedere subsidieaanvrager voegt een eigen verklaring toe. In de eigen verklaring blijkt dat de aanvragen niet voldoet aan de uitsluitingscriteria. De eigen verklaring vindt u door de link (pdf, 34 KB)te volgen.

 

Organisaties moeten ook een uittreksel uit het Handelsregister toevoegen.

 

Vraagt u meer dan € 100.000 subsidie? Dan moet u extra documenten toevoegen:

  • Verklaring betalingsgedrag Belastingdienst.
  • Kopie verzekeringspolis beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering.
  • Kopie certificaat kwaliteitsmanagement.

 

Nu heeft u alle informatie verzameld en kunt u de aanvraag indienen. U vindt het aanvraagformulier op www.katwijk.nl/mag

 

Uw aanvraag moet uiterlijk 1 juli om 23.59 uur binnen zijn. Lukt dit vanwege de omstandigheden rondom corona echt niet? Neem dan contact op met uw accounthouder (xlsx, 13,89 KB).

 

Uiterlijk 1 november is duidelijk of uw vereniging subsidie krijgt.