Subsidieaanvraag

De mogelijkheid om subsidie aan te vragen uit de subsidieregeling Maatschappelijke Agenda voor 2023 start in juni. Uiterlijk begin juni besluit het College van B&W hoe de opdrachten van 2023 er uit komen te zien. Bijvoorbeeld hoeveel geld de gemeente maximaal per opdracht (subsidieplafond) beschikbaar stelt. En ook over hoeveel partijen per opdracht (aantallen per plafond) de subsidie verstrekt wordt. Begin juni ontvangt u dan ook meer informatie over de vervolgprocedure voor 2023.