Subsidieaanvraag

Het is niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor 2022. Er kon ingeschreven worden op 10 opdrachten; dit zijn de opdrachten die voor 1 jaar worden uitgezet.

Op 7 juni heeft het college de subsidieregeling MAG 2022 (pdf, 149 KB) vastgesteld. Hierin staat hoeveel geld de gemeente per opdracht maximaal beschikbaar stelt (subsidieplafond) en over hoeveel partijen de subsidie verstrekt kan worden. Daarnaast worden in de subsidieregeling de spelregels uitgelegd en geeft de gemeente aan waar het plan van aanpak in ieder geval aan moet voldoen. Bekijk hier de subsidieregeling in eenvoudig taalgebruik (pdf, 125 KB).

De meerjarige opdrachten lopen door en bij de opdrachten met een optie tot verlenging met één jaar is er voor gekozen deze te verlengen.