Nationaal Programma Onderwijs

Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend: Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hiermee kunnen we als gemeente samen met scholen en andere lokale partijen maatregelen nemen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van corona te verhelpen. Het gaat bijvoorbeeld om cognitieve, executieve, sociale en emotionele achterstanden. 

Scholen en kinderopvangen kunnen een aanvraag indienen om NPO-middelen te gebruiken. De scholen en kinderopvangen moeten de subsidie besteden aan activiteiten die passen binnen de vastgestelde doeleinden en de Onderwijsagenda.

Deze activiteiten komen in aanmerking

  • (Bovenschoolse) activiteiten die nodig zijn om coronavertragingen in te halen bij kinderen. De gemeente en scholen beslissen in gezamenlijk overleg dat de gemeente hier een toegevoegde waarde heeft;
  • Activiteiten gericht op het inhalen van vertragingen, opgelopen door corona in de voorschoolse periode. Bijvoorbeeld het inhalen van uren voorschoolse lessen of extra begeleiding in de groep.
  • Activiteiten gericht op zorg en welzijn om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak door corona in te halen. Dit kan tijdens schooltijd of in de verlengde leertijd plaatsvinden;
  • Activiteiten gericht op het verbeteren van lokale (en regionale) samenwerking tussen schoolbesturen, samenwerkingen passend onderwijs en andere lokale partijen. Dit om jongeren vanuit verschillende afdelingen ondersteuning te kunnen geven op sociaal, emotioneel, executief en cognitief gebied. Dit is als aanvulling op de acties die scholen al nemen;
  • Activiteiten gericht op het helpen van (dreigende) thuiszitters bij het verhelpen van coronavertragingen.

De aanvraag

Het budgetplafond is bereikt. U kunt geen aanvragen meer doen.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken na het sluiten van de inschrijvingsperiode krijgt u een besluit op uw aanvraag.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het cluster Beleid Sociale Leefomgeving via (071) 406 50 00.

Nationaal Programma Onderwijs