Fietsen & Ontmoeten met de Fans van Hoornes

Met vier teams met Fans van Hoornes, een nieuwe (nu nog ambtelijke) groep, vertrokken we op woensdag 12 december 2018 voor een spannende middag, de TT van Hoornes, een heuse Test Tocht. In de afgelopen periode waren 35 gesprekken gevoerd met bewoners van Hoornes, van bakker Van Maanen, de Rabobank, zorginstelling DSV, bewonerscommissies, de wijkregisseur, de winkeliers van de Hoornes Passage, Welzijnskwartier tot aan de corporatie Dunavie. Steeds ging het over ontmoeten en allerlei manieren om het contact tussen bewoners onderling en met de instellingen te versterken. Tijdens de fietstocht bespraken we nieuwe kansen en testen we bij hen onze plannetjes.

Dat ging om veel zaken, van de keuze voor een community-centre in Hoornes, de organisatie van wijkfestivals tot aan de sociale rol van bewonerscommissies. We eindigden bij De Schelp, het buurthuis van Welzijnskwartier, waar een wensboom werd onthuld in bijzijn van wethouder Adger van Helden. Op 10 januari 2019 presenteren de vier team de opbrengsten aan elkaar, we werken nu toe naar een grote bijeenkomst op 22 januari 2019 waarin we iedereen met wie gesproken is bij elkaar halen en samen nieuwe impulsen geven om het ontmoeten in Hoornes te versterken.