Maatschappelijke Agenda

Een agenda voor en door Katwijk

In Katwijk moet iedereen naar vermogen mee kunnen doen met de samenleving. Hiervoor is het nodig dat wij, als gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners voor elkaar klaar staan. We hebben met elkaar een agenda opgesteld over wat nodig is aan zorg, werk, opgroeien en ontwikkelen. Dat doen we met ondernemers, inwoners, verenigingen, thuiszorg, bibliotheek
en vele anderen. Op die manier ontstaat er een Maatschappelijke Agenda waarin de gemeente partner is , om zo mét anderen te bouwen aan het Katwijk van morgen. Door de sterke sociale samenhang in Katwijk en de grote maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners is dit een manier die goed bij onze gemeente en onze samenleving past.

Download de agenda (pdf, 1 MB) Download het Accommodatiebeleid (pdf, 1 MB)

Uitvoeringsagenda

Download Uitvoeringsagenda Eenzaamheid (pdf, 2 MB) Download de onderwijsagenda Download het Lokaal sportakkoord (pdf, 5 MB)