Nieuws

Armoede is een groot probleem in onze samenleving. Dat was al zo, maar het is de laatste tijd zichtbaarder dan ooit. We hebben allemaal te maken met de stijgende lasten. Hierdoor leven steeds meer inwoners met geldzorgen. Ook bij bedrijven nemen de hulpvragen toe: de zorgen voor de komende winter zijn groot.

Daarom gaan we graag met u in gesprek: hoe vormen we samen een aanvalsplan tegen armoede? Op 30 november organiseren we het Breed Katwijks Armoede Overleg. En u bent ook van harte welkom. Samen kunnen we immers meer dan alleen.

Wij roepen alle relevante partijen op om deel te nemen. U krijgt de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe kunnen we samenwerken om inwoners te ondersteunen? Hoe ondersteunen we elkaars initiatieven? En welke mogelijkheden worden er vanuit de gemeente geboden? We willen graag vertegenwoordigers van een (sport)vereniging, het onderwijs, de brede zorgketen, MKB, wijkvereniging, supermarkt, bank, culturele instelling of welzijnsorganisatie bij elkaar hebben.

Geeft u zich ook op voor het Breed Katwijks Armoede Overleg?
Datum: woensdag 30 november 
Tijdstip: 17:30 – 20.30u
Locatie: Gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 Katwijk aan Zee 

Meld u aan voor het Breed Katwijks Armoede Overleg. Zo kunnen we rekening houden met uw komst. Wij zorgen voor een lichte maaltijd.

Kent u een gezin dat een steuntje in de rug kan gebruiken? Denk dan eens aan Home-Start! Home-Start weet voor welke uidagingen een gezin kan komen te staan. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ze helpen graag een handje mee bij de opvoeding en bieden een luisterend oor. 

De vrijwilliger komt gedurende een jaar wekelijks een dagdeel bij het gezin thuis. Samen even met de kinderen spelen, de buurt ontdekken, nieuwe contacten maken; de vrijwilliger werkt vraaggericht.

Home-Start is er voor gezinnen met kinderen tot en met 17 jaar (vanaf 28 weken zwangerschap). Neem voor meer informatie/een aanmelding vrijblijvend contact op met coördinator Marrit Schapendonk via m.schapendonk@humanitas.nl of 06 49 04 09 90.  

Het Welzijnskwartier en Binders bieden met steun van de gemeente Katwijk verschillende trajecten u te helpen en te begeleiden naar verschillende mogelijkheden om (weer) meer deel te kunnen nemen. 

Het gaat om individueel maatwerk, waarin samenwerking, hulp en begeleiding centraal staan. We spreken met elkaar over wat u kunt, waar u plezier in heeft, zelfvertrouwen van krijgt en wat u graag wilt. En we zoeken zo samen met u naar een fijne en zinvolle besteding van de dag. Dat kan van alles zijn: van sociale contacten, meedoen met activiteiten tot bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of het volgen van een cursus. Steeds met het doel uw leven meer glans te geven!

Hoe werkt het?
Bent u geïnteresseerd of zijn er mensen in uw netwerk die hiervoor in aanmerking komen? We horen het graag! Deelname is gratis.

Contact
U kunt vrijblijvend contact opnemen via:

 • E-mail: meedoen@binderskatwijk.nl
 • Telefoon: 06 294 744 42 (bellen en Whatsapp)

Dit jaar bieden we nog een gratis bewezen effectieve cursus aan voor mensen die last hebben van eenzaamheidsgevoelens en die daar iets aan willen doen. Het is een positieve, serieuze en leuke cursus. Mensen die de cursus in andere gemeenten al hebben gevolgd, ervaren na afloop minder last van eenzaamheid. De workshop start op 25 oktober a.s. en bestaat uit 8 bijeenkomsten. Aanmelden kan door een mail te sturen naar de cursusleider via a.gijsman@hetnet.nl. Er zijn nog een paar plekjes beschikbaar!

Stap voor stap
Gesprekken, adviezen, maatjescontacten, sporten, cultuur of een luisterend oor zorgen niet altijd dat eenzaamheid minder wordt. Eenzaamheid is niet zo gemakkelijk te doorbreken, zeker niet als mensen er al wat langer last van hebben. De cursus Creatief Leven helpt mensen om weer vertrouwen in zichzelf te krijgen, te ontdekken wat bij ze past. Deelnemers oefenen en worden gestimuleerd, waardoor ze meer gaan ontspannen. Ze worden zich bewust van (soms negatieve) patronen. Stap voor stap, met behulp van acht bijeenkomsten en een werkboek, gaan de deelnemers zich meer openstellen voor verandering. Ze maken hun eigen keuzes, op weg naar meer verbondenheid.

Data en tijden
Locatie: Sandtlaan 36E (3e) Katwijk bij st. Maatjes op Maat 
Doelgroep: volwassenen en senioren 
Kosten:·gratis

 • 1. 25 oktober 2022 van 14.30 tot 17.00 uur
 • 2. 1 november 2022 van 14.30 tot 17.00 uur
 • 3. 8 november 2022 van 14.30 tot 17.00 uur
 • 4. 15 november 2022 van 14.30 tot 17.00 uur
 • 5. 22 november 2022 van 14.30 tot 17.00 uur
 • 6. 29 november 2022 van 14.30 tot 17.00 uur
 • 7. 6 december 2022 van 14.30 tot 17.00 uur
 • 8. 13 december 2022 van 14.30 tot 17.00 uur

Aanmelden
Neem contact op met Annet Gijsman via a.gijsman@hetnet.nl, Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.annetgijsman.nl.

Op 13 oktober heeft er eindelijk weer een netwerkbijeenkomst Eenzaamheid kunnen plaatsvinden. Naast elkaar ontmoeten en de verbinding met elkaar opzoeken stond de bijeenkomst dit keer in het teken van 'Het betrekken van ondernemers bij de lokale aanpak eenzaamheid in Katwijk'.

Betrokken ondernemers aan het woord
Tijdens de druk bezochte bijeenkomst (met zo'n 50 deelnemers) waren er korte presentaties van betrokken ondernemers. Drees Hoek van the Readshop Rijnsburg trapte af met een bevlogen verhaal over gastvrijheid en sociale contacten in het dorp. Vervolgens sprak Will Tonus van de KLTV (tennisvereniging Katwijk) over de Golden Oldies Club, waarbij Will het netwerk uitnodigde om met hem mee te denken hoe dit tot een succes te maken. Vervolgens vertelde Martin Noort over Herberg Thuis, dat sinds begin dit jaar al 50 buddy's koppelde aan mantelzorgers, waardoor zij even vrijaf hebben.
Ten slotte was er een mooie presentatie van Arnold Vooijs van De Regiobank over het Samenvoordebuurtfonds en gaf Chantal van Arensbergen, Adviseur “Een tegen Eenzaamheid” nog tips & trics.

Nieuwe ideeën en nieuwe energie
Afsluitend kon iedereen in gesprek met de gasten. Een waardevolle avond, met veel nieuwe ideeën en nieuwe energie. En vooral de opdracht 'Stap op ondernemers af, betrek ze bij je plannen.' Met elkaar maken we Katwijk minder eenzaam.

Een tegen Eenzaamheid
Sinds 2019 is Katwijk actief betrokken bij het landelijke actieprogramma Een tegen Eenzaamheid. Het tegengaan van eenzaamheid is een grote maatschappelijke uitdaging, die je niet zomaar kan oplossen. Iedereen krijgt weleens met gevoelens van eenzaamheid te maken. Als deze tijdelijk van aard zijn, is dat geen probleem. Ook dat hoort bij het leven, voor een grote groep mensen is dat echter niet zo vanzelfsprekend. Het is daarom ook belangrijk dat we continu aandacht blijven houden voor een (helaas) grote groep mensen die zich in meer of mindere mate eenzaam of zelfs ernstig eenzaam voelen.

Ondernemers tegen eenzaamheid
Vanuit het actieprogramma Een tegen Eenzaamheid besteedt de gemeente dit jaar extra aandacht voor het meer betrekken van (sociaal) ondernemers bij de lokale aanpak van eenzaamheid. Want ook ondernemers dragen bij aan het verminderen van eenzaamheid. Onder meer door activiteiten te sponsoren, activiteiten te organiseren en samen te werken, waardoor sociaal contact bevorderd wordt en eenzame mensen sneller in beeld komen. Wie kent niet de koffiecorners bij de bakker, de breiclub in een koffiecorner of een kletskassa bij de supermarkt. Ondernemers kennen hun klanten vaak beter dan je zou denken. Katwijk is een sociale en betrokken gemeente en kent veel mooie voorbeelden van hoe ondernemers aandacht besteden aan eenzaamheid.

Op dinsdag 28 juni vond de inspiratiebijeenkomst ‘Vrijwilligersmanagement’ plaats. Een afwisselende bijeenkomst die werd afgetrapt door prof. Lucas Meijs, met zijn lezing ‘Vrijwilligers behouden en werven’. Hij sprak onder andere over de 3 B’s: Bekwaamheid, Beschikbaarheid en Bereidheid en hij maakte onderscheid tussen 3 typen (vrijwilligers)organisaties en 3 typen vrijwilligers (de onvervaarden/’Pipi Langkousen’, de socialen en de superhelden). 

Daarna vond er een panelgesprek plaats met Ap Hoogendoorn van Stoomtrein Katwijk-Leiden, Mariëlle Regeer van Katwijk Rijdt mee (Welzijnskwartier) en Nelleke Schaap van Maatjes op Maat. Zij vertelden onder andere over hun succesfactoren ten aanzien van het behouden en werven van vrijwilligers. Zij noemden onder andere ‘flexibiliteit’, ‘denken in mogelijkheden’, ‘vrijwilliger mede-eigenaar maken van het project’, ‘werken in koppels’ en ‘een goede begeleiding’.

Daarop volgend gaf Desiree de Mooij een presentatie over welke begeleiding het Welzijnskwartier (WZK) biedt aan vrijwilligersorganisaties. Ze riep organisaties op om goede voorbeelden en ervaringen te delen, zodat die aan de Databank vrijwilligerswerk toegevoegd kunnen worden. Ze gaf ook drie tips:

 1. Project Talent (Doe Plekken) : bied jij als organisatie jongeren een mooie plek om aan de slag te gaan? Bijvoorbeeld om een jongere zijn/haar talenten te laten ontdekken of om ergens stage te kunnen lopen. Het WZK bemiddelt hier in.
 2. Jongerenpanel: heb je een intern vraagstuk? Betrek dan het WZK jongerenpanel daarbij.
 3. Promotie op scholen: bij diverse scholen moeten jongeren vrijwilligerswerk doen. Promoot daarom ook jouw organisatie bij scholen.

Vervolgens was er ruimte om aan de ronde tafels – aan de hand van A4’s met prikkelende vragen – met elkaar in gesprek te gaan over het vrijwilligersmanagement van de eigen organisatie. Hoe scoor je jouw organisatie op ‘Besturen’, ‘Organiseren’ en ‘Communicatie’? Welke knelpunten ervaar je en hoe gaan andere organisaties daarmee om? Dit leidde tot interessante gesprekken, nieuwe inzichten en tot mooie eerste ideeën voor een samenwerking.

Verschillende partijen bleven aan het eind van de bijeenkomst hangen om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Was u als organisatie niet vertegenwoordigd tijdens de inspiratiebijeenkomst, maar lijkt het u wel leuk om extra informatie over vrijwilligersmanagement te ontvangen? Stuur dan een e-mail naar detoekomstvan@katwijk.nl.
 

Dit jaar worden 2 trainingen ‘Werken volgens Positieve Gezondheid’ aangeboden aan professionals/vrijwilligers uit het sociaal domein. We organiseren deze trainingen in het kader van ons lokale Preventieakkoord ‘KERNgezond Katwijk’. Daarin hebben we met elkaar de ambitie uitgesproken om ‘vanuit het brede perspectief van Positieve Gezondheid te kijken/handelen en professionals/vrijwilligers op te leiden in het voeren van het brede gesprek’.
 
Neem ook deel!
In mei is de 1e training gestart met een gevarieerde groep van 12 enthousiaste deelnemers. We nodigen jullie van harte uit voor de 2e training die in september van start gaat: zorg dat u er zelf bij bent of stuur deze uitnodiging door aan collega’s/medewerkers. Let op: er is ruimte voor 10 deelnemers, dus wees er snel bij.
 
Wat houdt de training in?
De training bestaat uit een introductiebijeenkomst en 4 dagdelen van 3 uur: 3 bijeenkomsten in de groep en 1 gezamenlijke implementatiebijeenkomst met alle deelnemers aan de trainingen Positieve Gezondheid in Katwijk. Het werken met Positieve Gezondheid gaat om een andere manier van denken, gesprekken voeren en begeleiden van cliënten. Tijdens de training krijgt u kennis van de achtergrond van Positieve Gezondheid, ontwikkelt u uw eigen stijl aan de hand van opdrachten en uitwisseling en leert u hoe u Positieve Gezondheid kunt toepassen in uw eigen werk. Door de training samen met collega’s uit het sociaal domein te volgen versterken jullie elkaar. In de bijlage vindt u meer informatie over de training en de invulling van de dagdelen.
 
Introductiebijeenkomst
Op 12 juli organiseren we een digitale introductiebijeenkomst (12.00-13.00 uur): een eerste kennismaking met Positieve Gezondheid. Bent u geïnteresseerd in Positieve Gezondheid of wilt u meer informatie over de training? Meld u dan aan. Het volgen van de introductie is verplicht voor deelnemers aan de training.
 
Voor wie?
De training is bedoeld voor alle professionals/vrijwilligers die enthousiast zijn over Positieve Gezondheid, die hier zelf in de dagelijkse praktijk mee aan de slag willen én die willen meewerken aan verdere implementatie van Positieve Gezondheid in Katwijk. 
 
Praktische informatie en aanmelding

 • Introductiebijeenkomst: 12 juli van 12.00-13.00 uur (digitaal)
 • Training: donderdagen 8 september, 28 september en 20 oktober van 14.00-17.00 uur (datum 4e dagdeel n.t.b.)
 • Locatie: Katwijk, locatie volgt
 • Trainer: Rosemarie van Ruiten
 • Kosten: aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Gemeente Katwijk financiert deze training.
 • Vragen en aanmelding via avolmer@reos.nl

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat. Voor diverse beroepen is accreditatie beschikbaar.

Zit u niet lekker in uw vel? Heeft u zorgen over uw kinderen? Loopt uw relatie niet lekker? Of heeft u geldproblemen? Bij het Wijkteam kunt u terecht met vragen of problemen waar iedereen mee te maken kan krijgen. Deskundige medewerkers bieden een luisterend oor, praktische informatie en ondersteuning.

Vanaf 1 juni kunnen inwoners met vragen en zorgen ook zonder afspraak binnenlopen bij het Wijkteam. Dit kan op locatie 't Kwadrant op maandag, woensdag en vrijdag van 9:00 - 12:00. Samen met de Formulierenbrigade staan medewerkers van het Wijkteam voor iedereen klaar. In het najaar wil het Wijkteam ook in Rijnsburg starten met de inloop. Dit zal op dinsdag en donderdag zijn op locatie De Burgt. Tot die tijd kunnen inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg terecht bij de inloop in ‘t Kwadrant: Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk.

Kijk op www.katwijk.nl/wijkteam voor meer informatie en actuele openingstijden. Voor contact kan men ook bellen op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur naar tel. (071) 406 50 00 of een e-mail sturen naar wijkteam@katwijk.nl

Het Wijkteam van de gemeente Katwijk is er voor iedereen!

Zwerfafval: het zorgt niet alleen voor ergernis, het is ook slecht voor de natuur, dier en mens. Zo vervuilt het de grond, het water en kunnen dieren het eten of verstrikt in raken. Daarom willen wij graag samen met inwoners, ondernemers en organisaties zwerfafval opruimen en zorgen dat de omgeving weer schoon wordt en blijft. De samenwerking met WE ARE NATURE is hier een goed voorbeeld van. Sinds 2015 zijn meerdere zwerfafvalprojecten uitgevoerd in de gemeente Katwijk.

Een van die projecten is het Grondstofjuttersproject: paviljoenhouders en strandbezoekers houden samen het strand schoon. Maar ook door het geven van verschillende lesprogramma’s op basis- en middelbare scholen. Het lesprogramma op de basisscholen richt zich voornamelijk op de onderwerpen plasticsoep en zwerfafval. Leerlingen uit de groepen 5 en 6 gaan samen met Jutter Thijs aan de slag: hij neemt de kinderen mee in de wondere wereld van de zee, de plasticsoep en welk effect dit heeft op het zeeleven. Daarna gaan ze naar buiten om zelf te jutten!

De mooiste vondsten worden besproken, net als manieren om thuis anders om te gaan met plastic. Dit alles onder begeleiding van Jutter Thijs met zijn accordeon: samen zingen de kinderen zeemansliederen (over plastic en de plasticsoep) en luisteren ze naar al zijn muzikale juttersverhalen. 

Alle basisscholen in Katwijk worden door WE ARE NATURE benaderd om mee te doen aan het plasticsoep-programma. Meer weten over zwerfafval binnen de gemeente Katwijk? Neem dan een kijkje op katwijk.nl/zwerfafval. Of bekijk de zwerfafvalprojecten van WE ARE NATURE via we-are-nature.nl.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de brede maatschappelijke agenda (MAG)? Via deze link kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.