Nieuws

De tijd breekt weer aan om subsidie aan te vragen. Voor de derde keer op de MAG-manier! In dit bericht leest u daar meer over. 
De volgende vier opdrachten lopen dit jaar af en worden voor 2023 opnieuw uitgezet:

  1. Ondersteunen en versterken vrijwilligers; 
  2. Ontmoeting in de wijk – professioneel deel;
  3. Mantelzorgondersteuning;
  4. Preventieopgaven (voorheen MAG-ontwikkelopgaven preventie).

Vanaf vrijdag 3 juni t/m zondag 7 augustus 2022 kunt u subsidie voor 2023 aanvragen. Begin oktober ontvangt u bericht of u de subsidie ook voor 2023 ontvangt. In de tussentijd bieden we u graag hulp aan bij het aanvraagproces en houden we u op de hoogte van het verloop van het proces. 

Hoe zit het met de overige opdrachten en subsidies?
De subsidies die in 2021 voor meerdere jaren zijn verstrekt, lopen gewoon door zonder dat daar een nieuwe aanvraag voor hoeft te worden gedaan. Voor de overige tien opdrachten van 2022 geldt dat zij met één jaar verlengd worden. Er hoeft voor deze subsidies geen nieuwe aanvraag gedaan te worden. 

Weet u niet zeker wat voor soort subsidie uw organisatie vorig jaar heeft gekregen? Check dit dan via Opdrachten & partners | De Toekomst van Katwijk. Onderaan elke opdracht ziet u onder het kopje doorlooptijd of de subsidie voor een jaar of voor meer jaren afgegeven is.

Belangrijk om te melden is dat het college van Burgemeester en Wethouders nog een besluit moet nemen over deze plannen. Dit doet het college in de vergadering van 31 mei 2022. We moeten dus nog even een slag om arm houden en informeren u graag over het besluit en vervolgproces via onze MAG-nieuwsbrief. Bent u hierop nog niet geabonneerd en wilt u wel op de hoogte blijven? Meld u dan aan door een e-mail naar subsidies@katwijk.nl te sturen.

In september en oktober worden voor de tweede keer de Doe Mee Weken in de gemeente Katwijk georganiseerd. In deze weken organiseren de gemeente en partners verschillende activiteiten voor iedereen op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting. De activiteiten dragen bij aan het verminderen van eenzaamheid en we streven ernaar dat de meeste activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen.

Dus heeft uw organisatie een idee voor de Doe Mee Weken of past een huidige activiteit ook in het programma? Meld u dan aan voor de bijeenkomst op 31 mei. Het doel is om met elkaar de verschillende ideeën en het programma concreet te maken.

We zien u graag op 31 mei van 17:00 tot 20:30 in het gemeentehuis (Burgerzaal). Voor een hapje wordt gezorgd. U kunt zich aanmelden bij Joost Hogerwerf van het Welzijnskwartier via joosthogerwerf@welzijnskwartier.nl. Graag ontvangen we de aanmeldingen uiterlijk 22 mei, zodat we weten wie er mee eet.   

Het Lokaal Preventieakkoord is eind vorig jaar opgesteld en ondertekend door 25 maatschappelijke partners en ondernemers. Op 2 juni organiseert de gemeente Katwijk van 14.00 tot 17.00 uur een themabijeenkomst in het gemeentehuis voor de partners van het akkoord.

Wat is het Lokaal Preventieakkoord?
Het akkoord bevat concrete maatregelen om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid.  

Inhoud bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst gaan we verdiepend met elkaar in gesprek over de thema's alcohol en roken, mentale gezondheid en overgewicht. Vervolgens bespreken we welke acties we op deze thema's willen organiseren, op basis van wat we al doen in Katwijk. 

Ik wil erbij zijn!
Wilt u deelnemen aan de samenwerking binnen de Lokale Preventieagenda? Neem dan contact op met Fenneke de Graaf, f.degraaf@katwijk.nl

Op dinsdagavond 28 juni 2022 organiseert de gemeente Katwijk voor alle MAG-partners die werken met vrijwilligers een inspiratiebijeenkomst “Vrijwilligersmanagement”. De bijeenkomst vindt plaats in de Open Hof Kerk van 17.00 tot 20.00 uur.

Wat is het doel van de avond? 
Binnen de gemeente Katwijk zijn er veel gemotiveerde vrijwilligers actief. Tijdens de coronacrisis is meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk deze vrijwilligers zijn voor onze samenleving. We merken ook dat het soms lastiger kan zijn om vrijwilligers te behouden en om nieuwe vrijwilligers te werven. Daarom nodigen we onze maatschappelijke partners uit voor een inspiratiebijeenkomst.

Programma in hoofdlijnen
De avond bestaat uit een uitgebreid programma met onder andere een workshop “Vrijwilligers behouden en werven” door Prof. Lucas Meijs.

Lucas Meijs is hoogleraar ‘Strategic Philanthropy and Volunteering’ aan de Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit. Daarvoor was hij aan dezelfde universiteit bijzonder hoogleraar ‘Vrijwilligerswerk, civil society en ondernemingen’. Hij publiceert regelmatig over management vragen in de filantropische sector en het vrijwilligerswerk.

Verder kunt u onder andere praktische tools en inspirerende gesprekken verwachten. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Voor wie?
Voor alle maatschappelijke, culturele en sportorganisaties uit Katwijk die op zoek zijn naar verdieping en inspiratie op het gebied van vrijwilligersmanagement.  

Wanneer en waar? 

  • Datum en tijd: dinsdag 28 juni 17:00 uur – 20:00 uur (inloop vanaf 16:30) 
  • Locatie: Open Hof Kerk 
  • Deelname: gratis 
  • Inclusief lichte maaltijd 

Aanmelden  
Wilt u verzekerd zijn van deelname en als eerste op de hoogte zijn van het definitieve programma? Meld u dan aan voor de bijeenkomst  (onder vermelding van naam/namen en organisatie) via detoekomstvan@katwijk.nl.

Wat vragen wij van u? 
Heeft u nu al een vraag over vrijwilligersmanagement en wilt u die vraag graag terugzien bij de bijeenkomst? Of heeft u zelf goede ideeën over vrijwilligersmanagement die u zou willen delen met andere organisaties? Dan komen wij graag met u in contact. Mail ons via detoekomstvan@katwijk.nl.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de brede maatschappelijke agenda (MAG)? Via deze link kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.